Links

Stichting Prisma:


  • Door Top 8 geselecteerde zorgaanbieder
Mee:
  • Ondersteuning door de woonconsulent bij het opzetten van de woonvorm
  • Ondersteuning door een consulent voor het begeleiden van de jongerenraad
  • gratis gebruikmaking van vergaderruimten en administratieve ondersteuning
  • het afnemen van de woontaxatieschalen


Woonstichting Etten-Leur:

  • Bieden van een ruimte om de woonvoorziening te realiseren en het voorbereiden van de bouw in samenwerking met het bestuur van de stichting Top-8.