Sponsors

De Stichting Top-8 heeft geen gelden uit inkomsten of subsidies. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van sponsors, fondsen en giften. Onze (pleeg)-ouders hebben in het verleden een begroting opgesteld voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Naast de inrichting hebben we echter ook gelden nodig voor andere noodzakelijke uitgaven zoals administratiekosten, de folder en de website. Maar ook na de eerste inrichting dient de woonvorm in stand gehouden te worden. De stichting draagt hier zorg voor en heeft dan ook gelden op langere termijn nodig. 

Graag willen we samen met onze (pleeg)-ouders een beroep doen op ieder die ons nu of in de toekomst, financieel of materieel wil steunen. Indien u ons financieel of in natura wilt en kunt steunen kunt u contact met ons opnemen via deze website (zie contact).

Als dank voor uw bijdrage of ondersteuning vermelden we u, indien u dat wenst, op onze website.


De volgende bedrijven of instellingen hebben bijgedragen aan het realiseren van onze woonvoorziening:

Door op de logo's te klikken krijgt u meer informatie.


Oranje Fonds:

 

 

Stichting Zonnige Jeugd:

Stichting Molitor.

Stichting Boschuysen.

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe:

Projectencommissie Minderbroeders-Kapucijnen.

Provincie Noord-Brabant:

Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten:

Zorgkantoor West-Brabant:

 

Stichting Nuts Ohra:

 

Stichting fonds van NRC handelsbladlezers:

link:

 

Stichting Het R.C. Maagdenhuis:

link:

 

RG Ingelse's Still Going Strong Stichting voor Gehandicapten.

Stichting Dijkverzwaring

Stichting Anton Jurgens fonds.

Skan fonds:

 

VSB fonds:

Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving, met het oog op een duurzame toekomst. Het VSBfonds doet dit door projecten te steunen die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontplooien. Het VSBfonds concentreert zich op zijn rol als 'aanjager' en wil vooral bijzondere, niet-reguliere projecten een kans geven. Op deze wijze wil het fonds een bijdrage leveren aan de dynamiek van de samenleving en daarmee de voortdurende ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij.

 

 

RABO Foundation:

 

Florijncollege klas B3B

PV “de Turfzakken” (aqualab)

Lionsclub, Etten Leur:

CooP supermarkt, Achtmaal:

Drukkerij Hendrickx, Etten Leur

Rijwielhandelaar van de Veeken, Etten Leur

Lampenwereld Breda:

Expert, Etten Leur:

Monuta charity fund:

Stichting T-fonds

 

E & L Notarissen

 

Bouwcenter Nelemans Etten Leur

 

WVS Roosendaal

 

Lensen Projektinrichters AmmerzodenRoobol tuin- en serremeubelen Bergen op Zoom

 

MOS Accountants & Adviseurs Etten-Leur

J3-Systems Fijnaart

Fa. van der Vorst Rucphen

Piet Schoenmakers Stichting