Bewoners


Wie zijn wij ?

Wij; 8 jongeren in de leeftijd van 20 tot 40 jaar zijn de bewoners van Top-8. We woonden tot november 2005 nog bij onze ouders of in een groepshuis. We hadden toen echter de leeftijd bereikt om zelfstandig te gaan wonen en leven. Deze zelfstandigheid zijn we aan het ontwikkelen in de woonvoorziening Top-8. Ieder van ons heeft overdag een baan, de meesten binnen de sociale werkvoorziening. In de woonvorm kan ieder van ons zich na het werk of in het weekend terugtrekken in een eigen appartement. Omdat we toch ook erg veel behoefte hebben aan sociale contacten ondernemen we ook een aantal activiteiten samen. Zo hebben we de mogelijkheid samen te koken en te eten in de gezamenlijke keuken. Ook kunnen we regelmatig samen in de gemeenschappelijke huiskamer iets doen, zoals een spelletje spelen, koffie drinken, t.v. kijken of gezellig kletsen. Visite ontvangen doen we in ons eigen appartement, dat is zoveel mogelijk een privégebeuren.

Kennismaking: In februari 2004 hebben we tijdens een bowling-ochtend nader met elkaar kennis gemaakt. Enkelen van ons kenden elkaar al van vroeger van school of werken nu bij dezelfde werkgever. Ook hebben we in juli 2004 een barbecue georganiseerd met alle jongeren, (pleeg)ouders en de consulenten van MEE die meegeholpen hebben om ons project op te zetten. Om ook al beter te weten wat Etten-Leur te bieden heeft, zijn we door twee van de jongeren van onze groep rondgeleid in Etten-Leur. Na afloop hebben we samen wat gedronken in “het Witte Paard”.

Zondag 10 juli 2005, een prachtige zomerdag, hebben we samen gekegeld. De middag hebben we afgesloten met een barbecue.

Deze activiteiten hebben er voor gezorgd dat we elkaar al behoorlijk hebben leren kennen en al veel plezier met elkaar hebben gehad voordat we samen zijn gaan wonen.

Jongerenraad: Ook kwamen we regelmatig samen op het kantoor van MEE om elkaar nog beter te leren kennen en te leren vergaderen. Er werd daarbij ook steeds bekeken in hoeverre we onze inbreng konden hebben bij de ontwikkeling van de woonvorm. Het samen leren vergaderen was tevens belangrijk voor de toekomst. Ook binnen de woonvorm moeten er door ons allerlei besluiten genomen worden. We hebben gekozen voor de naam ”jongerenraad”; waarbij een van de bewoners de voorzittersrol vervult. Begeleiding werd er gegeven door een consulent van MEE. Als jongerenraad hebben we steeds vergaderd op dezelfde avond als onze ouders. Wij hebben vergaderd over de huisregels, over de inrichting, over hoe we met elkaar om moeten gaan en natuurlijk hebben we steeds over de vorderingen van de bouw gepraat. Ook hebben we een paar thema-avonden gehad die verzorgd werden door MEE. Zo hebben we gesproken over allerlei financiële zaken waarmee we te maken krijgen bij het zelfstandig gaan wonen en is er aandacht besteed aan de vrijheden die we krijgen en hoe om te gaan met intimiteiten en sexualiteit. Nu we er eenmaal wonen hebben we in onze woonvorm ook regelmatig een jongerenraadvergadering. Op dit moment vergaderen we samen onder begeleiding van de Teamleider van onze woonvorm.

Logo: Ieder van ons heeft alleen, of samen met zijn ouders, vrienden of kennissen een logo kunnen ontwerpen. Als toekomstige bewoners hebben we een keuze gemaakt uit de vele logo’s. Het door ons gekozen logo is te zien op deze website en in de folder