De Stichting


Stichting Woonvoorziening TOP-8: Samen met onze (pleeg)-ouders vormen we de Stichting Woonvoorziening TOP-8. De stichting heeft als taak de woonvorm te realiseren en in stand te houden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een dagelijks bestuur. Ook zijn er statuten opgesteld.

Er is gekozen voor de naam Top-8 omdat we de top (bovenste verdieping) van een appartementencomplex  bewonen en omdat onze woonvorm uit 8 appartementen bestaat. Dit betekent dus 8 bewoners. Een woonvorm aan de top met 8 toppers. Ook ons logo verwijst naar de top (van de berg).

Onze (pleeg)-ouders zijn de afgelopen jaren erg actief geweest om de woonvoorziening te ontwikkelen. Dit betekende dat er veel overleg met de Woonstichting Etten-leur heeft plaats gevonden betreffende de bouw en de voorzieningen. Ook hebben onze (pleeg)-ouders een begroting gemaakt voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten van de woonvoorziening. Hiervoor zijn echter ook financiële middelen nodig. De stichting tracht deze gelden te verzamelen middels het aanschrijven van fondsen en het zoeken van sponsors  (zie sponsors). Onze privé-appartementen hebben we uiteraard zelf ingericht uit eigen middelen.

Wij hebben voor het wonen een presentatie gehad van verschillende mogelijkheden van meubels en stoffering. Uiteindelijk  is er een keuze gemaakt waar we ons allen in kunnen vinden. Ook is er een keuze gemaakt betreffende het servies e.d. . Het geheel is heel kleurig en fleurig geworden.

Nu we onze woonvoorziening hebben betrokken is het de taak van de stichting de woonvorm financieel in stand te houden. Ook hiervoor zijn gelden nodig, dus de noodzaak over gelden te kunnen beschikken blijft ook in de toekomst bestaan.

Een andere taak van de Stichting Woonvoorziening Top-8 is het inkopen van zorg.  De stichting heeft in het verleden een zorgvisie ontwikkeld en is op zoek gegaan naar een zorgaanbieder die past binnen deze visie. Na een uitvoerige selectieprocedure is er gekozen voor Prisma als zorgaanbieder. Vervolgens is er met Prisma een samenwerkingscontract opgesteld en is er  gewerkt aan de individuele zorgcontracten van iedere bewoner. Ook is het team  in samenspraak met de Stichting  samengesteld. Enkele (pleeg)ouders en bewoners hebben gesprekken gevoerd met de sollicitanten en zijn samen met Prisma uiteindelijk gekomen tot de samenstelling van een team.

De stichting blijft toezien op de zorgverlening en heeft haar inbreng  bij het aantrekken van personeel en de inzet van uren en werkzaamheden.