Geschiedenis TOP 8


Feestelijk 5-jarig bestaan (artikel uit de Etten-Leurse Bode van 10.11.2010

ETTEN-LEUR – Zaterdag hebben de bewoners van de flat Torenpad in Etten-Leur een feestje gehouden ter ere van hun 5 jaar wonen aan de Valpoort.

Het feestje ontstond spontaan, nadat bekend werd dat de bewoners van TOP 8 (een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking) geïnterviewd werden door een verslaggeefster die ook de andere bewoners van de flat interviewde over de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij. Daarbij kwam het 5-jarig bestaan van TOP 8 ter sprake en was dat voor een van de bewoonsters, Reina Kats, aanleiding om dit feestje te organiseren. Ze heeft dit samen gedaan met de voorzitter van de Stichting TOP 8, Slawa Westphal.

Boven verwachting

Het feest duurde van 14.00 tot 17.00 uur en is boven verwachting bezocht door bijna alle bewoners van de flat. Ook de bewoners van TOP 8 waren aanwezig en hebben meegeholpen met het uitdelen van de drankjes en de hapjes. Na afloop vroegen de vrijwilligers aan de bewoners hoe het feest bevallen was en iedereen vond dat dit wel ieder jaar georganiseerd mocht worden. Wij gaan er in elk geval vanuit de we dit over vijf jaar weer over zullen doen bij het 10-jarig bestaan.

Artikel uit BN/DeStem van 17-07-2004

Zaterdag 17 juli 2004 - BREDA Twaalf West-Brabantse projecten voor wonen, zorg en welzijn kunnen rekenen op tienduizenden euro’s steun van de provincie. Nog dit jaar kan met de bouw van de complexen worden begonnen.

Het provinciale combifonds Wonen ‘Zorg, Welzijn, Leven in de buurt heeft’ ruim 84 aanvragen binnengekregen. In totaal voldeden er 64 voldoen aan de eisen voor subsidiëring omdat ze een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in dorpen en stadsbuurten. Door een verhoging van het budget van 950.000 euro naar twee miljoen euro heeft het fonds voor 36 projecten in de hele provincie geld beschikbaar, een derde daarvan zijn West-Brabantse projecten. Dit najaar is er weer een nieuwe ronde waar ook de 28 projecten die nu niet gehonoreerd zijn een herkansing krijgen. Voor de periode 2004-2007 heeft de provincie meer dan 7,5 miljoen euro beschikbaar. Een bedrag van honderdduizend euro gaat naar het multifunctioneel centrum in Dussen. Voor een activiteitencentrum in Oosterhout-Zuid en het multifunctioneel centrum in Ulvenhout stelt de provincie 75.000 euro beschikbaar. Een halve ton komt af voor voor woon-zorgcomplex De Dotter in Hank, het woon-zorgcomplex De Bijtel kil voor gehandicapten en senioren in Sleeuwijk, seniorenappartementen en gehandicaptenhuisvesting Bult van Pars in Klundert, de nieuwbouw 48 woonzorgappartementen en elf startersappartementen aan de Rembrandtlaan in Rijen, De Schakel (woonzorg-accommodatie) in Dongen, Stichting Woonvoorziening Top 8 (voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Etten-Leur) en de stichting 2×7 voor een multifunctioneel woonzorg-welzijn complex in Teteringen. Voor de realiseren van een multifunctionele accommodatie, gelijktijdig met vernieuwbouw van ouderenappartementen in Oud-Gastel is een bedrag gereserveerd van 45.000 euro.

Artikel uit BN/DeStem van 25-09-2004

Oranjefonds geeft geld aan 8 ‘toppers

Zaterdag 25 september 2004 – ETTEN-LEUR –

De Stichting Woonvoorziening Top-8 uit Etten-Leur krijgt 15.000 euro van het Oranje Fonds.

Zij besteedt dat aan de inrichting van een gezamenlijke ruimte aan het Torenpad voor kinderen met een verstandelijke beperking. De nieuwe stichting werkt in samen met de WOL aan een nieuwe woonvorm. Er is gekozen voor de naam Top-8 omdat de acht jonge bewoners zesde en bovenste verdieping van het appartementencomplex gaan bewonen. Doel van de woonvoorziening is de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen met daarbij de nodige zorg en begeleiding. De jongeren en hun (pleeg-)ouders vormen samen de nieuwe stichting, die ondersteund wordt door de woonstichting en MEE West-Brabant.

Door de bijdrage van het Oranje Fonds komt ook de inrichting van de gezamenlijke ruimte weer een stap dichterbij. Daar koken en eten de bewoners gezamenlijk. Voor de woonvorm en begeleiding is in totaal zo’n 70.000 euro nodig.

Artikel uit BN/DeStem van 12-11-2004

Top 8 wil vooroordelen overwinnen

Vrijdag 12 november 2004 – ETTEN-LEUR –

Mensen denken rare dingen over ons“, zegt Mark (20). „Ze denken dat wij in een rolstoel zitten en de hele dag kwijlen en een slabbetje om hebben“, vult Jasmijn (19) aan. „Vooroordelen“, vat Baries (23) samen, want niemand van hun groep zit in een rolstoel, en kwijlen doen ze al helemaal niet.

Samen met vijf andere verstandelijk beperkte jongeren vormen zij de toekomstige bewoners van de bovenste, zesde etage van het nog te bouwen appartementen- complex aan het Torenpad. Ze wonen straks op zichzelf, midden in het nieuwe centrum van Etten-Leur. In acht afzonderlijke appartementen met één gezamenlijke woonkamer annex keuken, een kantoor en een bijkeuken. Ze krijgen zelfs een gezamenlijk dakterras.

De eerste steen wordt in januari gelegd en de flats moeten in het derde kwartaal van 2005 klaar zijn. De meeste jongeren wonen nu nog thuis, drie wonen er nog in een woongroep of bij pleegouders.

Hun ouders zijn verenigd in de Stichting Woonvoorziening Top 8, zo genoemd omdat de acht appartementen boven in de flat komen. De GGZ krijgt op dezelfde etage ook twee zogeheten HAT-eenheden en een woongroep voor vier mensen.

De Stichting Woonvoorziening Top 8 wordt geholpen door MEE West-Brabant en heeft het project samen met de Woonstichting Etten-Leur opgezet. De ruimte in de Torenpad-flat kwam vrij toen bleek dat er toch niet zo veel belangstelling was voor de seniorenflats die er zouden komen.

Eigen bijdrage

De jongeren huren straks rechtstreeks van de woonstichting en mogen hun appartement zelf inrichten. Het benodigde geld komt deels uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en deels uit een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van het inkomen van de jongeren; sommigen werken, anderen hebben een uitkering en betalen minder.

Lenie Willers van MEE West-Brabant (voorheen de Sociaal Pedagogische Dienst) is de ‘coach’ van de jongeren. „Verstandelijk gehandicapten zijn lange tijd een onzichtbare groep geweest. Daar is een einde aan gekomen“, zegt ze. Slawa Westphal is voorzitter van de Stichting Top 8. „Ouders en bewoners van instellingen wilden dat niet meer. Zij willen gewoon deel uitmaken van de maatschappij. Vandaar dat je de laatste jaren steeds meer initiatieven ziet zoals die van ons. Gelukkig springen zorgaanbieders daar de laatste jaren ook goed op in.“

Want helemáál alleen kunnen de jongeren zich niet redden. Vierentwintig uur per etmaal is er minimaal één persoon aanwezig om te helpen. Westphal: „In ‘spitsuren’, zoals tijdens en na het eten, zijn dat er meer. Het hangt ook af van de individuele behoeften van de bewoners. De een heeft nu eenmaal meer zorg nodig dan de ander.“

De stichting is momenteel nog aan het ‘shoppen’ om de beste zorgaanbieder te vinden. En uiteraard is er geld nodig: 70.000 euro om de woonvorm en de begeleiding daarvan te financieren. Daarvan is 60.000 euro al binnen. Sponsors en subsidies moeten het resterende gat dichten. Het Oranje Fonds gaf onlangs 15.000 euro aan het project. Daarnaast moet nog 15.000 euro gevonden worden voor brandbeveiliging, omdat de brandweer het complex als een instelling ziet waarvoor strenge regels gelden. Er moeten blussers komen, een brandweerlift en brandmelders. De Stichting Top 8 onderhandelt nog met de woonstichting. Westphal: „De WEL is in onze ogen een ‘grote jongen’ die meer financiële mogelijkheden heeft dan wij. Zij zouden in onze ogen het risico kunnen afdekken. Er moet uiteindelijk een overeenkomst met de woonstichting komen.“

Wat aspirant-bewoner Mark betreft, kan het niet snel genoeg geregeld zijn. „Het wordt leuk in Etten-Leur“, weet hij nu al. „Ik woon al jaren bij mijn ouders en dan wil je toch een keer de deur uit.“ Baries: „We wonen straks hartstikke makkelijk. Dicht bij de bieb, het winkelcentrum en het zwembad.

VOOR SENIOREN EN ACHT JONGEREN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING

Eerste steen gelegd voor appartementencomplex Torenpad

donderdag, 2 december 2004

ETTEN-LEUR – Het appartementencomplex Torenpad in het centrum van Etten-Leur, nabij de oostelijke ingang van de ondergrondse parkeergarage, zal vanaf medio 2005 gereed zijn en bestaan uit zes woonlagen met in totaal 72 appartementen. Daarvan worden 58 woongelegenheden verhuurd aan senioren en zes appartementen aan mensen die begeleid worden door de GGZ.

Op de zesde en bovenste bouwlaag komen 8 appartementen die bestemd zijn voor jongvolwassenen met verstandelijke beperking. ‘Top-8’ hebben zij zichzelf toepasselijk genoemd.

Door Huub Vervest

De appartementen van het complex Torenpad worden verhuurd door de Woonstichting Etten-Leur, die de toekomstige bewoners afgelopen woensdag uitnodigde voor een samenkomst in De Nobelaer. Hier kon op een groot scherm het inmetselen van een plaquette op de bouwplaats worden bijgewoond.

Praktijk

De plaquette werd ingemetseld door BVR metselaar Twan Matthijssen. Zand en cement werden in de speciekuip gestort door de toekomstige Top-8 bewoners. Het was de eerste plaquette die Twan in zijn 45-jarige loopbaan als metselaar mocht plaatsen. Dit keer dus geen burgemeester, wethouder of een andere hoogwaardigheidsbekleder die een officiële daad verrichtte, maar iemand uit de praktijk. Eén van de vele bouwvakkers die een complex als Torenpad echt maken. Bijna één van de laatste werkzaamheden van Twan, want op het moment van deze officiële daad moest hij nog precies 12 uur werken tot het bereiken van de VUT.

Warme plaats

Het inmetselen van de plaquette was op een groot scherm in de hal van De Nobelaer te volgen door middel van een audio- en videoverbinding tussen de bouwplaats en de hal. Projectleiders Martin Kortsmit en Mark Nooy van de Woonstichting Etten-Leur brachten deze verbinding tussen de bouwplaats en de evenementenhal tot stand, zodat de aanwezigen in de volle evenementenhal van De Nobelaer de officiële daad goed en vanaf een warme plaats konden volgen. De belangstellenden hoefden niet te rillen op een in deze tijd van het jaar koude en kille bouwplaats

MEE

De helft van de bovenste – zesde – verdieping van het appartementencomplex in het centrum van Etten-Leur wordt gebouwd voor bewoning door jongeren met een verstandelijke beperking. Ze worden daarbij begeleid door MEE, de nieuwe naam voor de SPD, een organisatie die instaat voor iedereen met een beperking. MEE staat voor meedenken en meedoen. Peter Cival denkt met de ouders van de jongvolwassenen mee.

Afspraken

Angelique, Baries, Benjamin, Ellis, Jasmijn, Magiel, Mark en Tonny zijn de acht jongvolwassenen die de appartementen in Torenpad gaan bewonen. Hun wens tot zelfstandigheid wordt daarmee in vervulling gebracht in de wetenschap dat ze af en toe begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Ze gaan zelf de appartementen van de Woonstichting huren en onderling afspraken maken over de gemeenschappelijke ruimtes zoals de woonkamer, de eetkamer en de keuken. Hun eigen woonvoorziening bevat een zit-slaapkamer met een kleine keuken en een badkamer. Voorzitter van de inmiddels gevormde jongerenraad is Jasmijn van Gaal. Enkele afspraken zijn er inmiddels al gemaakt: gezamenlijk een dagblad, een omroepgids en een leesmap. Poetsen en knutselen aan de fiets of brommer doen ze in de gemeenschappelijke berging beneden. Het gemeenschappelijk dakterras van deze acht toekomstige bewoners blijft schoon, zodat ze op de top van Torenpad een mooi uitzicht hebben op het hart van Etten-Leur.

© Uitgeverij en Drukkerij Vorsselmans

Bn/DeStem 2 december 2004

Flat Torenpad moet in zomer klaar zijn

Door Joep Trommelen

Donderdag 2 december 2004 – ETTEN-LEUR –

Het 19,5 miljoen euro kostende appartementencomplex Torenpad aan de oostkant van het Centrumplan moet rond de bouwvakvakantie van volgend jaar klaar zijn.

Metselaar Anton Mathijssen van de BVR groep, bouwer van het complex, mocht gisteren de eerste steen in de gevel plaatsen. Hij deed dat met specie die was aangemaakt door de jongeren die straks acht appartementen gaan bewonen.

De Woonstichting Etten-Leur wilde op deze manier nog even stilstaan bij het feit dat 2004 het ‘jaar van de metselaar’ is. Het plaatsen van de eerste steen was in de Nobelaer te volgen op een groot scherm, dat rechtstreeks in verbinding stond met de bouwplaats enkele honderden meters verderop. In de Nobelaer hadden toekomstige bewoners zich verzameld om de officiële start van het project mee te maken.

In de acht appartementen op de zesde en hoogste verdieping van de flat komen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te wonen. Zij worden begeleid door MEE West-Brabant.

Ook komen er in het complex zes appartementen voor mensen die er onder begeleiding van de GGZ gaan wonen. Daarnaast worden 58 appartementen verhuurd aan senioren.

De Woonstichting Etten-Leur is de verhuurder.

Bron Huurders Belangen Vereniging

11-12-2004 Officiele steenlegging Torenpad.

Bewoners Top 8 verrichten officiele steenlegging Torenpad.

Op 1 december 2004 werd de ‘eerste’ steen gelegd van het Torenpad.

Een complex wat momenteel verrijst naast de ingang van de parkeergarage bij de rotonde aan de Rode Poort.

Het is een seniorencomplex van vijf bouwlagen, waar op de bovenste verdieping acht bijzondere bewoners hun thuis zullen gaan vinden.

Het zijn de bewoners van de Stichting Top 8.

Een stichting die is opgericht door ouders van licht verstandelijk gehandicapte jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen.

Het waren juist deze jongeren die de ‘cement’ voorbereidingen troffen die voor Dhr. Matthijsen, de metselaar, die de steen ging plaatsen nodig waren.

De overige toekomstige bewoners van het Torenpad en genodigden konden door een cameraverbinding met de plaats van handeling, het hele gebeuren vanuit de evenementenhal van de Nobelaer volgen via een groot scherm.

Naar verwachting zal het complex Torenpad half 2005 worden opgeleverd.

ArtikelBron Artikel uit BN/DeStem van 30-05-2005

Boerengolf: 2000 euro

Van onze verslaggever

Maandag 30 mei 2005 – ETTEN-LEUR –

Het zaterdag gehouden eerste boerengolf-kampioenschap van de Lions Club Etten-Leur heeft 2000 euro opgebracht voor de stichting Top 8.

Die zamelt geld in voor de inrichting van een huiskamer voor acht geestelijk gehandicapten die in flats in Etten-Leur gaan wonen. Zestien teams streden om de eerste prijs: zweefvliegen met het team. Vriendenclub Vos uit Breda won. B en W van Etten-Leur werden derde.

ArtikelBron : BN/DeStem van 27-07-2005

Samenwerking tussen Top-8 en de WEL

Door Martje Kuijpers

Woensdag 27 juli 2005 – ETTEN-LEUR –

Stichting Woonvoorziening Top-8 heeft op 22 juli een samenwerkingsovereenkomst met Woonstichting Etten-Leur (WEL) getekend.

Stichting Woonvoorziening Top-8 bestaat uit jongeren met een verstandelijke handicap en hun ouders.

Door de samenwerking tussen WEL met de stichting kunnen acht jongeren later dit jaar begeleid zelfstandig gaan wonen op de bovenste etage van een appartementencomplex aan het Torenpad, midden in het nieuwe centrum van Etten-Leur.

Top-8 is één van de bijzondere doelgroepen waar WEL op dit moment voor bouwt. Hierdoor kunnen mensen die woon en zorg moeten combineren ook zelf een keuze kunnen maken waar hun toekomstige woning staat.

De stichting kreeg een kunstwerkje overhandigd dat geplaatst kan worden in de toekomstige gezamenlijke huiskamer.

Artikelen uit BN/DeStem van 31-08-2005

Lions schenken 2100 euro aan Stichting Top 8

Door Joep Trommelen

Woensdag 31 augustus 2005 – ETTEN-LEUR –

De president van de Lions Club Etten-Leur, Koen van Hooft, heeft een zak met 16 kilo aan 1 euro munten (samen 2100 euro) overhandigd aan de stichting Top 8.

Die stichting is bezig woonruimte in aangepaste appartementen aan het Torenpad te realiseren voor acht jonge gehandicapten. De overhandiging gebeurde tijdens een clubbijeenkomst in De Nobelaer. Het overhandigde geld is de opbrengst van de eerste Etten-Leurse open boerengolfkampioenschappen, in mei door de Lions gehouden op de Menmoerhoeve. De acht jongeren en hun ouders waren bij de overhandiging aanwezig. Slawa Westphal, een van de ouders en voorzitter van de Stichting Top 8, vertelde waarom zijn kind aan het Torenpad gaat wonen. Het geld van de Lions wordt besteed aan de inrichting van gemeenschappelijke ruimten, zoals de keuken en een recreatieruimte. Burgemeester Hans van Agt was eveneens van de partij. Hij hield een inleiding over het thema ‘veiligheid’, het jaarthema van de Etten-Leurse Lionsclub.

Gemeente moet Top 8 steunen

Door Joep Trommelen

Woensdag 31 augustus 2005 – ETTEN-LEUR –

Mensen met een beperking kunnen alleen zelfstandig wonen als gemeenten dat willen ondersteunen, ook financieel. Die boodschap had Lenie Willers, integratiemedewerkster van MEE West-Brabant maandagavond voor burgemeester Hans van Agt.

Willers zei dat bij de overhandiging van 2100 euro van de Lions Club Etten-Leur voor een de inrichting van een woonproject dat door de stichting Top 8 is opgezet. Aan de Valpoort komen acht jongeren in de leeftijd van 20 tot 28 jaar met een verstandelijke beperking.

MEE West-Brabant, waar Willers integratiemedewerkster is, is de stichting die mensen met een beperking ondersteunt. Haar oproep is vooral gericht op de gevolgen van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die regelt dat gemeenten de regie in handen krijgen om per wijk een ‘vangnet’ voor verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten op te zetten. Tot dusver was die rol aan zorgaanbieders toebedeeld.

De Stichting Top 8, het ouderinitiatief dat de huisvesting aan de Valpoort heeft bedacht, is in zee gegaan met zorgaanbieder Prisma uit Waalwijk. Het is de eerste keer dat Prisma in Etten-Leur gaat werken; tot dusver waren alleen Sovak en Amarant actief in het verschaffen van een ‘volwaardig burgerschap’ aan mensen met een beperking.

Het staat initiatiefnemers echter vrij te gaan ‘shoppen’ om de beste en goedkoopste zorgverlener te vinden. Maar de WMO houdt meer veranderde regels in. Willers tijdens haar toespraak maandag: „De huursubsidie gaat straks via de belasting. Er komt een zorgtoeslag voor mensen die de premie voor de nieuwe zorgverzekering niet kunnen betalen. Maar vaak moet er nu eerst betaald worden, alvorens men geld terugkrijgt van de belasting. Kunnen mensen die leven van een minimum dan bij de gemeente terecht of moeten ze gaan lenen om te leven?“

Volgens Willers moeten gemeenten en woningcorporaties zich bewust worden van de gevolgen van hun nieuwe taak. „In dit geval gaat het bijvoorbeeld over jonge mensen die allemaal een baan hebben via de sociale werkvoorziening. Dat betekent dat hun loon zo laag is, dat ze niet zonder huursubsidie kunnen. De overheid zegt dat iedereen met een beperking eigenlijk zelfstandig in zijn eigen dorp of stad moet kunnen wonen. Maar wie in een instelling woont, krijgt meer geld. Vandaar dat wij bij de inrichting van de woongroep afhankelijk zijn van sponsoring.“

Een ander punt waar ze tegenaan zijn gelopen zijn de brandveiligheidseisen. „De brandweer stelt extreem hoge eisen omdat het om een samenwonende groep gaat. Uiteraard hechten de ouders en de bewoners ook aan brandveiligheid, maar de eisen brengen hoge kosten met zich mee voor de stichting Top 8.“

Artikel uit “De internet bode”

NETTO-OPBRENGST BOERENGOLFTOERNOOI OVERHANDIGD

Zak met 2100 euro aan munten van Lionsclub naar ‘Top 8’

ETTEN-LEUR – Voorafgaand aan de reguliere bijeenkomst in De Nobelaer heeft president Koen van Hooft van de Lionsclub Etten-Leur en omstreken afgelopen maandag een grote zak met geld uitgedeeld. Een zak met 2100 euro, enkel en alleen in 1 euromunten, goed voor zo’n 16 kilo in gewicht. Gelukkige ontvangster was Jasmijn van Gaal, bewoonster en tevens voorzitter van de jongerenraad van ‘Top 8’, een vereniging van jongvolwassenen (19 tot 27 jaar) met een verstandelijke beperking die gaan wonen in Etten-Leur.

Door Peter Houtepen

De grote zak met geld betrof de netto-opbrengst van de eerste open Etten-Leurse kampioenschappen boerengolf die op zaterdag 28 mei door de Lionsclub werden georganiseerd bij De Menmoerhoeve aan de Zundertseweg.

Gemeenschappelijke ruimten

Top 8′ is de stichting die de acht mensen met een verstandelijke beperking gaat huisvesten in een aantal huurwoningen van het appartementencomplex aan het Torenpad in Etten-Leur. Het geld van de Lionsclub is bestemd voor het inrichten van de gemeenschappelijke ruimten. Dergelijke ruimtes worden immers niet gesubsidieerd.

Het appartementencomplex Torenpad (nabij de oostelijke ingang van de ondergrondse parkeergarage in Etten-Leur) bestaat uit zes woonlagen met in totaal 72 appartementen. Op de zesde en bovenste bouwlaag komen de acht appartementen die bestemd zijn voor ‘Top 8’. Deze appartementen worden verhuurd door de Woonstichting Etten-Leur.

Misplaatst

Slawa Westphal is voorzitter van de ‘Stichting Top 8’ en vader van Baries, één van de acht toekomstige bewoners. Het hoofddoel van projecten als deze is volgens hem dat mensen met een lichte beperking volwaardig worden opgenomen in de maatschappij en niet weggestopt worden in een instelling.

“Meer dan eens is het beeld wat men van deze jongeren heeft zeer misplaatst. Ook bij het verwezenlijken van dit project zijn we daar tegenaan gelopen. Bij gesprekken met bijvoorbeeld de brandweer van de gemeente Etten-Leur dacht men dat deze jongeren geestelijk gehandicapten waren die verward en kwijlend door de appartementen zouden rondlopen.”

“Ook overheidsinstanties zoals het CWI en UWV zouden in zijn ogen veel meer moeten doen om de integratie van deze groep jongeren in de maatschappij te bevorderen.”

“Zij houden totaal geen rekening met het niveau van deze mensen. De brieven die men stuurt zijn onleesbaar. De vraagstelling in formulieren is totaal verkeerd, waardoor verkeerde antwoorden gegeven worden en verkeerde beslissingen worden genomen. Waarom niet een vertaling op begrijpelijk niveau?”

Twee maten

Verder baren vooral de kosten van deze projecten Westphal grote zorgen. “Er wordt door de overheid met twee maten gemeten. Aan de ene kant bevorderen ze dit soort initiatieven, maar aan de andere kant stelt men minder geld beschikbaar. En niet iedereen staat klaar om de extra kosten die deze projecten met zich meebrengen financieel te ondersteunen. Gelukkig zijn er organisaties en particuliere initiatieven die ervoor zorgen dat kleine doch belangrijke dingen ingevuld kunnen worden. We zijn de Lionsclub dan ook bijzonder dankbaar voor deze zak met geld. Alleen, daarmee zijn we er nog niet. We mogen immers niet verwachten dat de Lionsclub Etten-Leur ons elk jaar ondersteunt.”

In gesprek komen

Navraag bij de gemeente Etten-Leur heeft Westphal geleerd dat er geen potjes met geld zijn om deze doelgroep te ondersteunen. “Natuurlijk wordt er gezegd dat als er problemen zijn, we altijd bij hen kunnen aankloppen. Maar dan is het kwaad al geschied en zit je met torenhoge schulden.”

“Gezien de steeds grotere bezuinigingen in de zorg is een project als ‘Top 8’ over twee jaar wellicht niet meer haalbaar. Jongeren zouden dan in een instelling terecht komen. Waardoor het hele integratie idee op losse schroeven komt te staan. Ik zou dan ook graag met de gemeentelijke commissie die dit onderwerp beheert in gesprek willen komen om deze problematiek te bespreken en eventueel adviezen geven over hoe de gemeente ons zou kunnen helpen bij het in stand houden van deze projecten.”

Leny Willers tot slot, op de bijeenkomst aanwezig als integratiemedewerkster van MEE West-Brabant (voorheen SPD), ondersteunde de oproep van Westphal van harte.

“Deze jongeren kijken straks uit op het nieuwe kunstwerk Uilenbos bij de rotonde. Uilen hebben een wijze uitstraling en wij hopen dat zij ook voor inspirerende wijsheid kunnen zorgen bij de gemeente.”

Bewondering en geldzorgen voor Top8

Door Joep Trommelen

Maandag 26 juni 2006 – ETTEN-LEUR –

Ze kregen een Playstation 2 van de Woonstichting Etten-Leur, maar liever hadden de acht ‘jong volwassenen met een verstandelijke beperking’ in woonvoorziening Top 8 gezien dat de wethouders Theo Vaes en Jean-Pierre Schouw een zak geld hadden meegebracht.

De gezamenlijke ruimte van woonvoorziening Top 8.

FOTO COR VIVEEN

Het was feest zaterdag tijdens de officiële opening. Maar de wolken die zich in de loop van de dag boven de flat samenpakten hadden iets symbolisch. Want om de vliegende start van de woongroep een vervolg te geven, is er geld nodig.

Slawa Westphal, voorzitter van de Stichting Woonvoorziening Top 8 en vader van bewoner Baries, zei tegen de beide wethouders: „Alleen met mooie woorden kan dit initiatief niet blijven bestaan. Er is geld nodig.“

Hoewel de jongeren (in de leeftijd van 20 tot 28) bijna allemaal werken, kunnen zij niet alles zelf betalen. schetste Westphal. Dankzij subsidies en sponsors staat er sinds november een prachtige woonvoorziening, precies wat de gemeente wil, maar daarmee is het verhaal nog maar net begonnen.

Geen schulden

„We praten nog steeds met de gemeente maar het blijkt een hele ingewikkelde materie te zijn. de gemeente zegt dat ze ons zal helpen als we in de problemen komen. Maar zo ver willen wij het niet laten komen. We willen liever geen schulden. We volgen de ontwikkelingen in de zorg met spanning. Bijvoorbeeld wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat brengen. De huishoudelijke hulp wordt uit de AWBZ gehaald. Dat betekent dat we straks aan twee loketten hulp moeten gaan vragen, bij de AWBZ en de gemeente. Het zou jammer zijn als dit project over twee jaar niet meer zou bestaan wegens financiële problemen en de jongeren weer onder een instelling zouden gaan vallen.“

Vaes en Schouw spraken hun grote waardering uit voor het particuliere initiatief, waarbij ouders met hulp van de woonstichting, MEE West-Brabant, Prisma en sponsors zelfstandige woonruimte voor hun kroost hebben weten te realiseren. „Chapeau“, sprak Schouw, „Ik denk dat dit een voorbeeld is voor veel andere mensen.“

Vaes sprak van ‘een geweldig initiatief’ met ‘inderdaad zowel kansen als bedreigingen’. Hij kon wel toezeggen dat Top 8 voor steun ook straks aan één loket terecht kan.

Maar over een zak met geld kon ook hij zaterdag niet beschikken. „Het gesprek houden we aan.“ Apetrots leidden de acht bewoners de bezoekers van de open dag rond in hun eigen appartementjes. Maar ook de gezamenlijke keuken, de woonkamer en het grote balkon met uitzicht op het nieuwe centrum van Etten-Leur oogsten veel lof van de bezoekers.

Mark (21) beaamt dat dit wellicht het mooiste plekje van Etten-Leur is. Sinds hij in november in zijn flat trok moest hij wel wennen. „Eerst zit je in een vertrouwde omgeving en dan ineens is alles vreemd. Maar ik zou niet meer terug willen.“

Lekker in de stad

Elles (22) daarentegen had haar ‘plekje gelijk gevonden’. „Ik woonde eerst op een boerderij. Dat was saai. Nu zit ik lekker in de stad.“

Er is nóg een reden waarom Elles zo gelukkig is: ze heeft verkering met Magiel (28), die het dus ook beter naar zijn zin heeft dan eerst bij zijn ouders. Ook Tony (21) moest even wennen ‘aan al die nieuwe mensen’. Net als Daniëlle (20). „Ik was gewend om bij mijn moeder te wonen. Maar het is gelukt. Ik vind het nu bij moeder en hier even leuk.“

Zelfstandiger

Angelique (23) wil ook niet meer terug naar de groep waar ze eerst woonde. Jasmijn (21), die iedere vrijdag voor de hele groep kookt, vindt het fijn ‘dat je hier veel zelfstandiger bent’. „Met minder begeleiding.“ En Baries (24) is misschien wel het beste voorbeeld van wat Top 8 wil, mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk laten leven én integreren in hun omgeving. Baries is sinds deze week lid van de bewonerscommissie van de flat Valpoort, waar verder vooral senioren wonen.